KVKK Politikası
Amaç
Simora Mühendislik, faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri belirlemek, tanımlamak ve tarafları bilgilendirmektir. 

Hedef ve Kapsam
Simora Mühendislik, is¸bu Politika’yı yayımlayarak yürüttügˆü kis¸isel veri is¸leme faaliyetlerine ilis¸kin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve s¸effaf bir biçimde yürütüldügˆünden emin olmayı hedeflemektedir. 

Bu Politika’nın kapsamını müs¸terilerimizin, potansiyel müs¸terilerimizin, çalıs¸an adaylarımızın, s¸irket hissedarlarının, s¸irket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, is¸birligˆi içinde oldugˆumuz kurumların çalıs¸anları, hissedarları ve yetkililerinin ve digˆer üçüncü kis¸ilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla is¸lenen tüm kis¸isel veriler olus¸turur. 

Uygulama
Simora Mühendislik, bu Politika kapsamında kis¸isel verileri is¸lerken 6698 sayılı kanuna, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine ve aşağıdaki hususlara göre hareket edecektir.
Kişisel veri toplama ve işlemeyle faaliyet gösteren tüm personele düzenli eğitim sağlanacaktır.
•Kis¸isel verilerin dogˆru ve gerektigˆinde güncel olması sağlanacaktır.
•Belirli, açık ve mes¸ru amaçlar için işlenecektir. 
•Kis¸isel verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.
•Kişisel verilerin işlenmesinde, saklanmasında ve aktarılmasında güvenli ortamlar kullanılacaktır.
•Olası yetkisiz erişim veya ifşa olasılığına karşı gerekli idari ve teknik tedbirler sağlanacaktır.
•Yasal mevzuatta öngörülen veya i·s¸ledikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
•Kişisel veriye ihtiyaç kalmadığında silinecek veya anonimleştirilecektir.
•Veri sahibinin açık rızasının gerektiği durumlarda rıza alınacaktır. 
•Özel nitelikli kis¸isel verilerin i·s¸lenmesinde gerekli ek önlemler alınacaktır
•Kişilere; başvuru yapabilmeleri ve kendilerine bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için uygun ve erişilebilir ortamlar hazırlanacaktır.

Yaptırım
Simora Mühendislik, bu politikaya uygunsuzluk ve ihlal oluşturan durumlarda İşyeri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulayacaktır.Tüm Hakları Saklıdır Simora Mühendislik © 2022

Merkez

Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat:21 Daire:332 34758 Ataşehir / İSTANBUL

Fabrika

İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Köseler Mah. 24. Sk. No:1 Dilovası / KOCAELİ

Тelefon&Fax

T: +90 216 688 8184(Pbx)
F: +90 216 688 8185

E Posta

info@simora.com.tr
KVKK Politikası
Amaç
Simora Mühendislik, faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri belirlemek, tanımlamak ve tarafları bilgilendirmektir. 

Hedef ve Kapsam
Simora Mühendislik, is¸bu Politika’yı yayımlayarak yürüttügˆü kis¸isel veri is¸leme faaliyetlerine ilis¸kin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve s¸effaf bir biçimde yürütüldügˆünden emin olmayı hedeflemektedir. 

Bu Politika’nın kapsamını müs¸terilerimizin, potansiyel müs¸terilerimizin, çalıs¸an adaylarımızın, s¸irket hissedarlarının, s¸irket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, is¸birligˆi içinde oldugˆumuz kurumların çalıs¸anları, hissedarları ve yetkililerinin ve digˆer üçüncü kis¸ilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla is¸lenen tüm kis¸isel veriler olus¸turur. 

Uygulama
Simora Mühendislik, bu Politika kapsamında kis¸isel verileri is¸lerken 6698 sayılı kanuna, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine ve aşağıdaki hususlara göre hareket edecektir.
Kişisel veri toplama ve işlemeyle faaliyet gösteren tüm personele düzenli eğitim sağlanacaktır.
•Kis¸isel verilerin dogˆru ve gerektigˆinde güncel olması sağlanacaktır.
•Belirli, açık ve mes¸ru amaçlar için işlenecektir. 
•Kis¸isel verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.
•Kişisel verilerin işlenmesinde, saklanmasında ve aktarılmasında güvenli ortamlar kullanılacaktır.
•Olası yetkisiz erişim veya ifşa olasılığına karşı gerekli idari ve teknik tedbirler sağlanacaktır.
•Yasal mevzuatta öngörülen veya i·s¸ledikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
•Kişisel veriye ihtiyaç kalmadığında silinecek veya anonimleştirilecektir.
•Veri sahibinin açık rızasının gerektiği durumlarda rıza alınacaktır. 
•Özel nitelikli kis¸isel verilerin i·s¸lenmesinde gerekli ek önlemler alınacaktır
•Kişilere; başvuru yapabilmeleri ve kendilerine bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için uygun ve erişilebilir ortamlar hazırlanacaktır.

Yaptırım
Simora Mühendislik, bu politikaya uygunsuzluk ve ihlal oluşturan durumlarda İşyeri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulayacaktır.Merkez

Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat:21 Daire:332 34758 Ataşehir / İSTANBUL

Fabrika

İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Köseler Mah. 24. Sk. No:1 Dilovası / KOCAELİ

Тelefon&Fax

T: +90 216 688 8184(Pbx)
F: +90 216 688 8185

E Posta

info@simora.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır Simora Mühendislik © 2022