KURUMSAL


Firma Profili
Hakkında
Genel Müdür Mesajı
Kalite Politikası
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

AMAÇ 
Simora Mühendislik, faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri belirlemek, tanımlamak ve tarafları bilgilendirmektir. 

HEDEF ve KAPSAM
Simora Mühendislik, iş bu Politika’yı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüüünden emin olmayı hedeflemektedir. 

Bu Politika’nın kapsamını müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler oluşturur. 

UYGULAMA
Simora Mühendislik, bu Politika kapsamında kişisel verileri işlerken 6698 sayılı kanuna, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine ve aşağıdaki hususlara göre hareket edecektir.
 
- Kişisel veri toplama ve işlemeyle faaliyet gösteren tüm personele düzenli eğitim sağlanacaktır.
- Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır 
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir, 
- Kişisel verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir 
- Kişisel verilerin işlenmesinde, saklanmasında ve aktarılmasında güvenli ortamlar kullanılacaktır
- Olası yetkisiz erişim veya ifşa olasılığına karşı gerekli idari ve teknik tedbirler sağlanacaktır.
- Yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
- Kişisel veriye ihtiyaç kalmadığında silinecek veya anonimleştirilecektir.
- Veri sahibinin açık rızasının gerektiği durumlarda rıza alınacaktır. 
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde gerekli ek önlemler alınacaktır
- Kişilere; başvuru yapabilmeleri ve kendilerine bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için uygun ve erişilebilir ortamlar hazırlanacaktır.

YAPTIRIM
Simora Mühendislik, bu politikaya uygunsuzluk ve ihlal oluşturan durumlarda İşyeri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulayacaktır.

Kurumsal

  - Firma Profili
  - Hakkında
  - Genel Müdür Mesajı
  - Kalite Politikası
  - KVKK

Hizmetler

  - Kablo Çekimi
  - Kablo Eki ve Başlık Yapımı

Çözümler

  - Test ve Sistem Devreye Alma
  - Saha Testleri
  - HV / AC Test
simora

Bizi Takip Edin

Tüm Hakları Simora Mühendislik Tarafından Saklıdır. © 2020
EN simora

KVKKKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

AMAÇ 
Simora Mühendislik, faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri belirlemek, tanımlamak ve tarafları bilgilendirmektir. 

HEDEF ve KAPSAM
Simora Mühendislik, iş bu Politika’yı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüüünden emin olmayı hedeflemektedir. 

Bu Politika’nın kapsamını müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler oluşturur. 

UYGULAMA
Simora Mühendislik, bu Politika kapsamında kişisel verileri işlerken 6698 sayılı kanuna, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine ve aşağıdaki hususlara göre hareket edecektir.
 
- Kişisel veri toplama ve işlemeyle faaliyet gösteren tüm personele düzenli eğitim sağlanacaktır.
- Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır 
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir, 
- Kişisel verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir 
- Kişisel verilerin işlenmesinde, saklanmasında ve aktarılmasında güvenli ortamlar kullanılacaktır
- Olası yetkisiz erişim veya ifşa olasılığına karşı gerekli idari ve teknik tedbirler sağlanacaktır.
- Yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
- Kişisel veriye ihtiyaç kalmadığında silinecek veya anonimleştirilecektir.
- Veri sahibinin açık rızasının gerektiği durumlarda rıza alınacaktır. 
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde gerekli ek önlemler alınacaktır
- Kişilere; başvuru yapabilmeleri ve kendilerine bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için uygun ve erişilebilir ortamlar hazırlanacaktır.

YAPTIRIM
Simora Mühendislik, bu politikaya uygunsuzluk ve ihlal oluşturan durumlarda İşyeri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulayacaktır.

Kurumsal

  - Firma Profili
  - Hakkında
  - Genel Müdür Mesajı
  - Kalite Politikası
  - KVKK

Hizmetler

  - Kablo Çekimi
  - Kablo Eki ve Başlık Yapımı

Çözümler

  - Test ve Sistem Devreye Alma
  - Saha Testleri
  - HV / AC Test

Bizi Takip EdinSimora Mühendislik © 2020